คลังข้อสอบ
คลังข้อสอบนี้ เป็นการรวมรวมแบบทดสอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยจัดสอบไปแล้ว ไว้ให้ครูนำไปใช้ทดสอบนักเรียน และวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเพื่อหาจุดด้อย และนำมาแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
ข้อสอบ A-NET
** ปีการศึกษา 2548 ชั้น ม.6 A-NET
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์
===>วิทยาศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ
===>ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ O-NET
** ปีการศึกษา 2548 ชั้น ม.6
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์
===>วิทยาศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ
===>ภาษาอังกฤษ
** ปีการศึกษา 2549 ชั้น ม.6
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์
===>วิทยาศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ
===>ภาษาอังกฤษ
** ปีการศึกษา 2550 ชั้น ม.6
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์
===>วิทยาศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ
===>ภาษาอังกฤษ
===>สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท.
** ปีการศึกษา 2551 ชั้น ม.6
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์
===>วิทยาศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ
===>ภาษาอังกฤษ
===>สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท.
** ปีการศึกษา 2551 ชั้น ม.3
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
===>วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษาฯ
** ปีการศึกษา 2551 ชั้น ป.6
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์
===>วิทยาศาสตร์
** ปีการศึกษา 2552 ชั้น ม.6
===>ภาษาไทย
===>คณิตศาสตร์
===>วิทยาศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ
===>ภาษาอังกฤษ
===>สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท.
** ปีการศึกษา 2552 ชั้น ม.3
===>ภาษาไทย-คณิตศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ-วิทยาศาสตร์
===>ภาษาอังกฤษ
===>สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท.
** ปีการศึกษา 2552 ชั้น ป.6
===>ภาษาไทย-คณิตศาสตร์
===>สังคมศึกษาฯ-วิทยาศาสตร์
===>ภาษาอังกฤษ-สุขศึกษาฯ
===>ศิลปะ-กอท.
** ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.3
===>ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท. ชุด C
===>สังคมศึกษาฯ-ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ชุด C
===>ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท. ชุด D
===>สังคมศึกษาฯ-ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ชุด D
** ปีการศึกษา 2553 ชั้น ป.6
===>ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท. ชุด A
===>สังคมศึกษาฯ-ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ชุด A
===>ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษาฯ-ศิลปะ-กอท. ชุด B
===>สังคมศึกษาฯ-ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ชุด B
**เฉลยข้อสอบ O-NET 52-53
**เฉลยข้อสอบ O-NET 50
**เฉลยข้อสอบ ม.6 ปี 50
**เฉลยข้อสอบ O-NET 51

**เก็งข้อสอบ O-NET 2554
===>เก็งวิชาหลัก1-2+เฉลย
===>เก็งวิชาหลัก3-4+เฉลย
===>เก็งวิชาหลัก5+เฉลย
===>เก็งวิชารอง+เฉลย
#########################
** คู่มือนักเรียน สอบ O-NET 2554
#########################
===>เสริมคิดคณิตศาสตร์ ป.1-3
===>เสริมคิดคณิตศาสตร์ ป.4-6
#########################
%%>คลังข้อสอบ จาก ครูเอื้อง.คอม
%%>คลังข้อสอบ จาก วิชาการ.คอม
%%>คลังข้อสอบ จาก ร.ร.บ้านทองหลาง
%%>แบบทดสอบ จาก อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

photo.gifรูปภาพ


คลังข้อสอบ ปีการศึกษา 2554

ทดสอบความรู้ Online

ข้อสอบอัจฉริยภาพ

ผู้มาเยือน

   ผู้มาเยือน

   ผู้มาเยือนใช้งานอยู่


ปฎิทิน^ บน ^

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


somsak2004 - http://www.somsak2004.com/
  Site powered by Thai Guppy v4.5.14 (c) 2007 - www.somsak2004.com

เอกสารนี้สร้างขึ้นใน 0.84 วินาที